Medikal Fizikte Uygulamalı Monte Carlo Metodu Kursu

Medikal Fizik Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği “Medikal Fizikte Uygulamalı Monte Carlo Metodu” kursu iki kısım halinde 9,10,11 Mart 2018 ve 6,7,8 Nisan 2018 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir’de yapılacaktır. Hedef kitlesi medikal fizik konularında araştırma yapan veya çalışan kişiler olan kursun sonunda kişilerin kendi konularında simülasyonlarını yapabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Medikal Fizik Derneği tarafından katılımcılara sertifika verilecektir.

Düzenleme kurulu:
Hatice Bilge Becerir, Medikal Fizik Der. Baş.
Ayşe Nur Demiral, DEÜ SBE Med. Fiz. AD. Baş.
Kadir Akgüngör, DEÜ Fen Fak. Fizik Böl.